logo

NACHI 130TBH10DB bearingBearing 130TBH10DB

Angular contact ball bearings 130TBH10DB

Bearing number : 130TBH10DB

Size (mm) : 130x200x31.5

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 130

Outer Diameter (mm) : 200

Width (mm) : 31,5

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 130 mm

D - 200 mm

B - 31,5 mm

Angle (α) - 40 °

r min. - 2 mm

r1 min. - 1 mm

2B - 63 mm

Basic dynamic load rating (C) - 118 kN

Basic static load rating (C0) - 350 kN

(Grease) Lubrication Speed - 3000 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 3600 r/min